آدرس:
خیابان جمالزاده شمالی - پایین تر از بلوار کشاورز - نبش چهار راه قدر - پلاک 329واحددوم
تلفن:
۶۶۹۱۷۴۲۱ - ۶۶۹۱۷۴۵۰ - ۶۶۹۱۶۶۲۴ - ۶۶۹۱۷۲۴۹
نمابر:
۶۶۹۱۷۴۲۱
موبایل:
09059471060-09399753115