ارتودنسی

کلمه ی ارتودنسی از دو کلمه ی ارتو به معنی راست و درست و کلمه ی دنس ،به معنی دندان تشکیل شده است. ارتودنسی یکی از مهمترین رشته های تخصصی زیبایی و درمانی دندانپزشکی می باشد . ارتودنسی در واقع تصحیح جفت شدن نادرست دندانها میباشد که ناشی از موقعیت نادرست دو فک نسبت به هم ویا موقعیت نادرست دندانها ویا هر دو مشکل تواْماً میباشد .هزینه درمان ارتودنسی به موارد خاص هر بیمار ودرمان انتخابی و طول مدت درمان بستگی دارد که با مشاوره و گرفتن عکسهای لازم محاسبه می شود.کلینیک تخصصی دندانپزشکی آلما جهت رفع این دغدغه هزینه ارتودنسی را بصورت اقساطی از بیماران دریافت مینماید.