ارتوسرجری

ارتوسرجری چیست؟

ارتوسرجری شامل درمان ارتودنسی وجراحی فک که به صورت ترکیبی انجام میگردد ،میباشد.تشخیص این درمان توسط متخصص ارتودنسی و با مشاهده ی گرافی ها انجام میشود.در اکثر موارد ابتدا درمان ارتودنسی برای بیمار آغاز میشود و ابزارهای ارتودنسی مانند براکتها و سیمها روی دندانها کار گذاشته میشوند به صورتیکه نظم وقرارگیری دندانها بر روی فکها وارتباط آنها با لثه تا حدود زیادی اصلاح شود.

زمان مناسب جهت جراحی فک طبق تشخیص متخصص ارتودنتیست میباشد زمانیکه وضعیت دندانهای بیمار به قدر کافی تثبیت شده باشد،با خارج کردن ابزارهای ارتودنسی به طور موقت بیمار آماده ی جراحی فک است.برای حفظ قرارگیری دندانها نگهدارنده هابرای بیمار قرار میگیرد.پس از انجام جراحی فک وگذراندن دوران نقاهت مجدداً متخصص ارتودنسی ادامه درمان را انجام میدهد.

 

مواردی که ارتوسرجری توصیه میشود شامل:

  • مشکلات ژنتیکی رشد نامطلوب فکها
  • صدمات ونقایص مادرزادی فک که در حین تولد ایجاد شود
  • مشکلات جویدن ،گاز گرفتن و بلعیدن غذا
  • وجود فاصله بین دندانهای فک بالا وپایین در هنگام بسته بودن دهان (اپن بایت)
  • عقب رفتگی ها وجلوآمدگیهای فکها
  • نامتقارن بودن صورت
  • عدم توانایی بستن لبها در زمان استراحت

زمان مناسب جهت درمان ارتوسرجری

تشخیص به موقع مشکلات فکی توسط متخصص ارتودنسی مجرب میتواند اثر پیشگیرانه جهت انجام جراحی داشته باشد.به همین دلیل متخصصین ارتوسرجری  کلینیک دندانپزشکی  آلما به والدین توصیه مینمایند که کودکان خود را حتماً جهت مشاوره ارتودنسیبه کلینیک بیاورند.به طور کلی بهترین سن جهت انجام جراحی ارتوسرجری در سنین ۱۷ یا۱۸ سالگی میباشد که رشد اسکلت فک به اتمام رسیده باشد.