ثابت

درمانهای ارتودنسی به دو گروه ثابت و متحرک تقسیم میگردند:

دستگاههای ثابت به معنی دستگاههایی میباشند که در طول درمان بیمار نیازی به خارج کردن آنها از دهان نداشته باشد واز چهار جزء تشکیل شده است 

براکتها ،سیم،باندینگ یا باند فلزی و حلقه کشی

براکتها در واقع همان قطعات کوچک هستند که میتواندفلزی یا سرامیکی باشد که توسط متخصص ارتودنسی توسط چسب خاص به دندان چسبانده میشوند و بر اساس درمان سیم در سایز مناسب به این براکتهابسته میشود .در مراحل اولیه سیمها ،فشاری به دندانها وارد میاورند تا دندانهارا به جایگاه صحیح هدایت کنند که این سیم ها نازک و قابل انعطاف و از جنس نیکل تیتانیوم می باشند.در این مرحله بیشترین تغییرات ایجاد میشود .این سیمها در طول درمان با سیمهای ضخیمتر عوض میشوند.