جراحی لثه

نوع جراحی لثه به شدت بیماری لثه بستگی دارد . اگر بیماری لثه در مراحل اولیه خود باشد با یک جرمگیری ساده ویا جرمگیر ی زیر لثه ای بطوری که سطح دندان کاملا از جرم پاک شود دیگر نیازی به جراحی نیست در مراحلی که بیماری لثه پیشرفت کرده است درمان شامل کورتاژو یا جراحی لثه است.جراحی لثه به این صورت است که متخصص لثه بعد از بی حس کردن ناحیه ،برشی بر روی لثه ایجاد میکندو سپس با حذف بافتهای بیمار و تمیز کردن سطوح ریشه دندانها ،فرم لثه و استخوان را تصحیح کرده و لثه به حالت اولیه بخیه زده میشود.وخمیری به عنوان پانسمان و جهت محافظت از ناحیه جراحی روی آن گذاشته میشود.

بنابر این عمل جراحی لثه یک عمل بازدارنده و ممانعت کننده از پیشرفت بیماری است.

وجود درد وتورم وخونریزی اندک پس از جراحی لثه طبیعی بوده که طی 3-4 روز از بین میرود.