افزایش طول تاج

عمل جراحی افزایش طول تاج دندان یکی از جراحی های دندانپزشکی برای نمایان شدن بخش بیشتری از ساختار دندان به منظور انجام روکش ، ترمیم و یا درمانهای دندانپزشکی زیبایی است.

در صورتیکه بیمار دارای لبخند لثه ای باشد و یا کوچک بودن بیش از حد دندانها در زیبایی لبخند شخص مؤثر باشد ،جهت اصلاح این مشکلات جراحی افزایش طول تاج به او پیشنهاد میگردد.این درمان دندانپزشکی معمولاً یک بار انجام میشود.

جراحی افزایش طول تاج علاوه بر زیبایی باعث تاْثیر بهتر مسواک و نخ دندان میگردد و در نتیجه تأثیر مثبت هم در بهداشت وهم در اعتماد به نفس بیماران دارد.

در موارد دیگرکه مسئله زیبایی دندانها مطرح نیست ،گاهی شکستگی های دندان ها در اثر حادثه ویا پوسیدگی های بیشتر از حد و سوراخ شدگی های وسیع دندان(که حتی گاهی با عصب کشی نیز قابل ترمیم نیست)،این نوع جراحی توسط دندانپزشک پیشنهاد میگردد.

افزایش طول تاج دندان در واقع بهترین راه حل برای فراهم کردن بخش بیشتری ازسطح دندان وترمیم مناسب تر برای بیماران است.بدین معنی که روکشی که پس از افزایش طول تاج روی دندانها گذاشته میشود در اکثر موارد محکمتر و با دوام تر می باشد.