جراحی بیماری های لثه

بیماریهای لثه شامل عفونت و التهاب لثه وبافت نگهدارنده دندان میباشد .مهمترین عامل از دست دادن دندان بیماریهای لثه می باشد.علائم بیماری لثه ،قرمزی ،تورم وخونریزی و گاهاً خارج شدن چرک از لثه وبوی بد دهان می باشد.درمان این بیماری به شدت بیماری لثه بستگی دارد.در مراحل پیشرفته تر درمان شامل کورتاژ و یا جراحی های لثه می باشد.