جراحی فلپ

جراحی فلپ نوعی جراحی لثه است که توسط متخصص جراح لثه وبرروی لثه بیمار شده و ملتهب انجام میگردد .در این جراحی ریشه و استخوان آسیب دیده از عفونت را تمیز کرده ولثه درمان میشود.جراحی فلپ برای بیمارانی توصیه میشود که دچار پریودنتیت متوسط تا پیشرفته لثه باشند .در جراحی فلپ ابتدا دندان شما بی حس میگردد ولثه توسط تیغ جراحی برداشته  و به عقب برگرداننده میشود تا جراح بتواند به ریشه و استخوان پشتیبان دندان دسترسی داشته باشد.کلیه بافتهای بیمار لثه از بین دندانها و شکافهای بین استخوان دندان خارج شده ،کلیه پلاکها وجرمهای عمیق دندان برداشته شده ولبه های ریشه دندان صاف و هموارمیشود تا لثه بعد از درمان بتواند مجدداً به دندان متصل شده وبتواند به حالت اولیه برگردد.در پایان کار لثه ها دوباره سرجای خود برگرداننده شده و در محل اصلی بخیه میشود.رعایت بهداشت دهان و دندان و استفاده از دهان شویه های آنتی باکتریال مانند کلرهگزیدین بعد از جراحی های لثه اکیداً توصیه میشود.این دهان شویه ها با از بین بردن باکتری های ایجاد شده از ایجاد و رشد پلاکهای دهان جلوگیری کرده و به بهبودی دهان ولثه ها کمک میکند.