دکتر علی اصغر محمدخانی

جراح دندانپزشک ایمپلنتولوژیست 

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

مؤسس ومدیر عامل ومسؤل فنی کلینیک تخصصی دندانپزشکی آلما

با سابقه ی ۲۵ سال درمان در مراکزی معتبر  ازجمله درمانگاه تخصصی دندانپزشکی میلاد،کلینیک تخصصی دندانپزشکی صنعت نفت،....