نوامبر 16, 2019

پروتز متحرک دندان

پروتز متحرک دندان : در بعضی موارد به دلیل شرایط بیمار ، نمیتوان از پروتزهای دندانی ثابت برای فرد استفاده نمود .در این صورت میتوان از پروتزهای […]
نوامبر 16, 2019

پروتز ثابت دندان

پروتز دندان چیست پروتز ثابت دندان به معنی دندان مصنوعی یا تعویض دندان است که انواع مختلفی دارند، از روکش های ساده برای ترمیم یک دندان […]
نوامبر 16, 2019

پروتز دندان

پروتز دندان به معنای عضو مصنوعی است که جایگزین عضو از دست رفته میباشد منظور از اصطلاح پروتز دندان، دندان مصنوعی یا تعویض دندان است. پروتزهای […]