آلواولو پلاستیک (استئوتومی)

آلواولو پلاستیک (استئوتومی) فکی - دندانی: (جراحی اصلاح فک ) جراحی ای است که در آن استخوان ها برای اصلاح بد شکلی فکی - دندانی برش داده می شوند تا جا به جا، تغییر و باز تنظیم شوند. کلمه Osteotomy به معنی تقسیم یا برداشتن و برش استخوان است. این عملیات  برای اصلاح مشکلات فکی که با ناهنجاری های فکی - دندانی مواجه هستند استفاده می شود. ناهنجاری هایی مانند پروگناتیسم یا جلو و بزرگ بودن فک بالا یا پایین، اوپن بایت، درد و اختلالات مفصل گیجگاهی فکی و همچنین عقب رفتگی چانه. رشد نامتناسب فک بالا یا پایین باعث تغییر شکل فک و دندان ها می شود ، رشد نامتناسب فک در این حالت جویدن مواد غذایی را مشکل می کند و هم چنین ممکن است باعث درد شود چراکه عضله و اسخوان فک تحت فشار قرار دارند

روش عمل 

اکثر آلواولو پلاستیک (استئوتومی) فکی - دندانی تحت بیهوشی عمومی انجام می گردد. بیهوشی عمومی به جراحان اجازه می دهد تا عمل استئوتومی فکی - دندانی را به طور موثر و بدون حرکت غیر ارادی عضلانی و درد انجام دهند.

به منظور کاهش احتمال عفونت قبل از هرگونه استئوتومی، دندان مولر سوم (دندان عقل ) بویژه در فک پایین باید خارج شود.

برش استئوتومی فکی - دندانی با استفاده از اره های نوسانی و اره های رفت و برگشتی انجام می گیرد. اره رفت و برگشتی مستقیم  برای برش مستقیم استخوان استفاده می شوند. اره نوسانی زاویه دار که توسط آن می توان استئوتومی خاص زاویه داری مانند کاهش زاویه فک پایینی انجام داد.

آلواولو پلاستیک (استئوتومی)

مدت زمان بهبودی : 

بهبود اولیه تمام استئوتومیهای دندانی نیاز به 2 تا 6 هفته زمان دارند 

بهبودی ثانویه 2 تا 4 ماه بعد از زمان بهبودی اولیه صورت می گیرد

در نهایت اگر برش های فک توسط پیچ هایی ثابت شده باشند ، به طور معمول در طی دوره بهبودی 2 تا 3 ماه استخوان ها آن ها را خواهند پوشاند .