جراحی دندان عقل در نسج نرم

جراحی دندان عقل در نسج نرم : دندان ها به علت وجود دندان عقل ، فشرده شده و به همین دلیل ، کج و در هم پوشیده می شوند که در این صورت علاوه بر آسیب در زیبایی سبب دشوار شدن در نظافت و رسیدگی دندان ها می شود و بهداشت دندان ها به خوبی اجرا نمی شود  ، در مواقعی در هم ریختگی دندان ها به علت دندان عقل نهفته سبب نیاز فرد به ارتودنسی می شود و سبب پوسیدگی دندان عقل و دندان های کناری او میگردد  و همچنین بیماری های لثه ایی را نیز در بر دارد ،  در مواقعی حاد ، دندان عقل نهفته  کیست ، تومور دندانی  و درد های شدید ناشی از آبسه دندانی که بر اثر عفونت های زیاد صورت میگیرد  را برای فرد در بر دارد .در همین خصوص جراحی نسج نرم و سخت  برای سلامتی افراد الزامی می باشد.

ذر صورتی است که دندان عقل نهفته در زیر لثه باشد و روی دندان را بافت لثه گرفته و قسمتی از دندان در استخوان فک قرارداشته باشد . یک دندان معمولی که در نسج نرم نهفته است را می توان با یک جراحی ساده وارد فضای دهان کرد اما اگر این نهفتگی در مورد دندان عقل باشد، بهتر است کل دندان کشیده شود. این جراحی اهمیت دارد زیرا می تواند از مشکلات متعدد دهان و دندان پیشگیری کند. انتخاب نوع درمان و جراحی بستگی به موقعیت قرارگیر ی دندان عقل داردو تشخیص آن به عهده دندانپزشک می باشد.این عمل به سختی جراحی در نسج سخت نمیباشد .

این جراحی همانند کشیدن دندان عقل بدون جراحی توسط متخصص جراح دهان و دندان و به نوعی دندانپزشکی بدون درد می باشد که  انجام می شود .

جراحی دندان عقل در نسج نرم

معمولا این جراحی به صورت سرپایی و ساده صورت میگیرد و نیاز به مراقبت های سخت برای بیماران نمی باشد 

جراحی در این نوع روی دندان که از طریق بافت لثه ایی پوشیده شده است این بافت لثه ایی توسط متخصص برداشته می شود و فلپ جراحی صورت میگیرد ، در لثه توسط متخصص و ابزار مخصوص و پیشرفته  یک برش کوچک در ناحیه  ایجاد می شود  و سپس دندان خارج می گردد .