درمان مجدد ریشه دندان RRCT

درمان مجدد ریشه دندان RRCT : در تعدادی از موارد ،درمان ریشه دندانها با عدم موفقیت همراه است و باید جهت رفع نواقص درمان قبلی ،دندان مجدد تحت درمان قرار گیرد.در برخی موارد ،حین کار برای دندانپزشک مشکلاتی ایجاد میشودویا به دلیل ساختمان،آناتومی و شکل دندان در زمان درمان ریشه ،کار به طور کاملاصحیح انجام نمیشود.بنابراین ممکن است درمان اولیه موفق نباشد.و یا به دلیل عفونت قبلی ریشه ها، مجدد اً ضایعه در انتهای ریشه شکل بگیرد که در اینصورت دندان با نظر دندانپزشک کاندید مجدد درمان ریشه یاRRCT میباشد

درمان مجدد ریشه دندان RRCT در بعضی موارد با وجود اینکه درمان به طور ایده آل انجام شده ولی نتیجه درمان موفقیت آمیز نیست در این صورت ممکن است دندانپزشک تصمیم بگیرد که دندان را مجدد تحت درمان قرار دهد.در صورتیکه دندانی درمان شودو پرکردگی آن تخلیه شده باشد نیز با نظر دندانپزشک مجدداًتحت درمان قرار میگیرد.به این معنی که حتی اگر درمان ریشه درست انجام شده باشد ولی درست ترمیم تاج انجام نشده باشد یا بیمار برای وقت بعدی مراجعه نکرده باشدیا پانسمان موقت برای مدت بیشتر از دو هفته افتاده باشد ،لازم است درمان مجدد انجام شود.

از آنجاییکه محیط دهان محیطی آلوده است ومیکروبهای متعددی در محیط اطراف دندان و بزاق وجود دارد ،اگر تاج دندان به طور کامل ترمیم نشده باشد، ارتباط بین محیط آلوده دهان و کانال دندان ایجاد میگردد که میکروبها ظرف مدت دو تا سه هفته مجددا کانال را آلوده میکنند.به همین علت ومخصوصاً در مواردی که دندان قبلا درمان ریشه شده است و به روکش نیاز دارد لازم است مجدد درمان ریشه انجام شود.

درمان مجدد ریشه دندان RRCT

مراحل درمان مجدد ریشه

1ـدر این مرحله بعد از بی حسی، پوسیدگیها و ترمیمهای قبلی برداشته میشود و از تاج دندان مسیری برای ورود به فضای داخل دندان  و کانالها ایجاد میگردد.

2ـ در این مرحله کل مواد پر شدگی قبلی در کانالها توسط فلز باریکی به نام فایل تخلیه میشود وتا انتهای کانال به طور کامل تمیز میگردد.

3ـ در مرحله ی سوم کانالی که کاملا تمیز شده را با موادی به نام گوتا پرکا،پر میکنند تا این مسیر کاملا مسدود شود و میکروبها نتوانند به این فضا وارد شوند.

4ـدر مرحله نهایی تاج دندان،پانسمان میشود تا دندان جهت ترمیم و یا روکش کردن آماده شود.

آیا شخصی که دندانش نیاز به درمان مجدد ریشه دارد احسا س درد میکند؟

از آنجا که این دندان مدتها پیش عصب کشی شده و اعصاب دندان تخلیه شده فرد ممکن است دردی احساس نکند اما این به معنی سلامت دندان نیست.در موارد ی که عفونت در کانال دندان زیاد شودممکن است این عفونت وارد استخوان شود ویا باعث از بین بردن بافت استخوانی و بافتهای مجاور  شود که در اینصورت برای شخص ایجاد درد میکند.بهترین راه برای پیشگیری و تشخیص به موقع چنین وضعیتی کنترلهای دوره ای با رادیوگرافی توسط دندانپزشک میباشد.

 
درمان مجدد ریشه دندان