پروتز متحرک دندان

پروتز متحرک دندان : در بعضی موارد به دلیل شرایط بیمار ، نمیتوان از پروتزهای دندانی ثابت برای فرد استفاده نمود .در این صورت میتوان از پروتزهای متحرک دندان به جای دندانهای از دست رفته استفادهنمود.پروتزهای متحرک را میتوان در موقع لزوم از دهان خارج نمود .

انواع پروتز متحرک دندان:

پروتز پارسیل به دو نوع میباشد :پروتز پارسیل اکریلی (فلیپر)وپروتز پارسیل کرم کبالت .پروتز پارسیل اکریلی یا فلیپر در واقع یک نوع پروتز موقت بوده ودر مواردی که فرد نمیتواند بی دندانی را تا زمان آماده شدن پروتز اصلی تحمل کند استفاده میشود.پروتز پارسیل کرم کبالت از دو قسمت اکریل که بخش صورتی دست دندان یا قسمت لثه ای پروتز میباشدوقسمت دیگر بخش فلزی پروتز  که شامل کرم کبالت است،تشکیل میگردد.این نوع پروتز در مواقعی که فرد دارای انتهای آزاد بی دندان میباشد و انجام پروتز ثابت یا بریج امکان پذیر نیست و فرد تمایل به انجام ایمپلنت ندارد ،انجام میگردد. در چند هفته اول، پروتز پارسیل جدید شما ممکن است حجیم به نظر آید، ولی دهان عادت کرده و آن را قبول می‌کند. گذاشتن و برداشتن پروتز مستلزم تمرین می‌باشد. پروتز باید به راحتی در جای خود قرار گیرد. هرگز با گاز گرفتن پروتز آن را با فشار به سر جای خود نرانید. این کار باعث خم شدن یا شکستن کلاسپها می‌شود.

پروتز متحرک دندان

دست دندانها انواعی از پروتزهای متحرک دندان میباشند که در افرادی که بی دندانی کامل دارند مورد استفاده قرار میگیرد.امروزه با درمان ایمپلنت و راحتی وشکل طبیعی که پروتزهای ثابت ایمپلنت دارند، متقاضیان دست دندان کمتر شده است و جایگزین آنها ایمپلنتها و اوردنچر شده است و تنها به دلیل کم هزینه تر بودن دست دندان را سفارش میدهند .

دست دندان ها از دو بخش تشکیل میشوند .بخش  دندانها که سفید هستند و بخش لثه پروتز که صورتی است .لثه نرم که به مدت کوتاه استفاده میشود در واقع  به صورت یک لایه با ضخامت۲-۱میلیمتر است که در زیر لثه سخت پروتز قرار میگیردتا تورم و التهابات لثه بیمار برطرف شده و باعث آزار فرد نگردد.باید به این نکته توجه داشت که در صورت استفاده طولانی مدت از لثه نرم ،بافت لثه فرد تخریب میشود و همچنین به دلیل سخت بودن نظافت وتمیز نگه داشتن لثه نرم به دلیل نوع بافت آنها ،احتمال رشد باکتریها و قارچها در آنها زیاد است 

یکی دیگر از انواع پروتز متحرک دندان اوردنچر میباشد که در واقع همان دست دندان است که بوسیله چند پایه ایمپلنت فیکس میشود. اوردنچر به نسبت دست دندان معمولی راحت تر است .

مزایای اوردنچر بر پایه ایمپلنت

  • در اوردنچر بر پایه ایمپلنت ،دست دندان به صورت دگمه فشاری روی ساختارهای روی ایمپلنت می نشیند و به این ترتیب ثبات و گیر دست دندان بهبود میابد.
  • از مزایای ایمپلنت جلوگیری از تحلیل پیشرونده استخوان در اثر از دست دادن دندانها است.استخوان در بر گیرنده دندان ،با از دست رفتن دندانها به تدریج دچار تحلیل میشود و به همین علت توصیه میشود در اسرع وقت بعد از دست دادن دندان،با ایمپلنت جایگزین گردد.
  • اوردنچر بر پایه ایمپلنت برای فک بالا و پایین قابل استفاده است .
  • با اوردنچر بر پایه ایمپلنت جویدن غذا و تغذیه ودر نتیجه گوارش و سلامتی بیمار بهبود می یابد.