November 18, 2019

مشکلات مربوط به روکش دندان

مشکلات مربوط به روکش دندان : در بیشتر درمان‌های دندانپزشکی اولین چیزی که به بیمار گفته می‌شود این است که هیچ ترمیمی مادام‌ العمر و دائمی […]
November 18, 2019

توصیه ها و مراقبتهای پس از پر کردن دندان

توصیه ها و مراقبتهای پس از پر کردن دندان : پس از پر کردن دندان تاثیر بی حسی تقریباً ظرف یک تا سه ساعت برطرف می‌شود. تا زمان […]
November 18, 2019

کلیاتی در مورد درمانهای زیبایی دندان پزشکی

کلیاتی در مورد درمانهای زیبایی دندان پزشکی: دندان پزشکی زیبایی در واقع ترکیبی از رشته های تخصصی دندانپزشکی به ویژه ارتودنسی، ترمیمی و پروتز است که متخصصین این رشته ها با شناخت […]
November 18, 2019

مشکلات مربوط به تعویض روکش دندان

مشکلات مربوط به تعویض روکش دندان : روکش کردن دندان یکی از بهترین راه حلهای ابداع شده برای تقویت ساختار دندان آسیب دیده میباشد. تقریبا همه […]
November 18, 2019

در آوردن دندان اضافه جلوی دهان

در آوردن دندان اضافه جلوی دهان : دندان اضافی در جلوی دهان یا مزیودنسدرآوردن دندان اضافی مشکل شایعی در کودکان محسوب می‌شود و متداولترین نوع آن […]
November 18, 2019
بریج بر پایه ایمپلنت

بریج بر پایه ایمپلنت

بریج بر پایه ایمپلنت چیستدر صورتی که چند دندان متوالی خود را از دست داده باشید، یکی از روش‌های جایگزینی دندان‌های از دست رفته بریج بر […]
November 18, 2019

RRCT tooth root resuscitation

درمان مجدد ریشه دندان RRCT : در تعدادی از موارد ،درمان ریشه دندانها با عدم موفقیت همراه است و باید جهت رفع نواقص درمان قبلی ،دندان مجدد تحت […]
November 18, 2019

بریج یا پل بین دندانی

بریج یا پل بین دندانی یک درمان جایگزین به جای ایمپلنت برای دندان از دست رفته می باشد که تنها در مواردی که به دلیل نقايص […]
November 18, 2019

کامپوزیت ونیر یا لمینیت

کامپوزیت ونیر یا لمینیت به یک پوسته با ضخامت اندک که به روی دندان با هدف اصلاح بد فرمی ، بدرنگی بستن فواصل بین دندانی و […]