نوامبر 16, 2019

آلواولو پلاستیک (استئوتومی)

آلواولو پلاستیک (استئوتومی) فکی – دندانی: (جراحی اصلاح فک ) جراحی ای است که در آن استخوان ها برای اصلاح بد شکلی فکی – دندانی برش داده […]