نوامبر 16, 2019

جراحی دندان عقل در نسج سخت

جراحی دندان عقل در نسج سخت : دندان عقل در نسج سختبه زمانی اطلاق میشود که دندان عقل نهفته و کاملاً در زیر استخوان فک قرار […]