نوامبر 16, 2019

جراحی دندان عقل در نسج سخت

جراحی دندان عقل در نسج سخت : دندان عقل در نسج سختبه زمانی اطلاق میشود که دندان عقل نهفته و کاملاً در زیر استخوان فک قرار […]
نوامبر 16, 2019

جراحی و کشیدن دندان عقل

جراحی و کشیدن دندان عقل : دندان عقل سومین و آخرین دندان مولار یا آسیاب بزرگ است که در بیشتر افراد در سنین نوجوانی یا اوایل دهه ی دوم سن ظاهر […]