نوامبر 16, 2019

فرنکتومی

فرنکتومی : همیشه دلیل نا مرتب بودن دندان ها عدم رشد کافی فک ها نیست. گاهی نیز بافت های نرم دهانی عامل اصلی بی نظمی دندان […]