نوامبر 16, 2019

کشیدن دندان

کشیدن دندان چیست؟این اصطلاح به خارج کردن بدون درد دندان یا ریشه دندان با حداقل آسیب به بافت های اطراف اشاره می کند، به طوری که […]