آیا جرمگیری انجام دهیم؟

جرمگیری وبهداشت دندانها

جرمگیری وبهداشت دندانها : جرمهای دندان به راحتی و سادگی تشکیل میشود .رعایت نکات بهداشتی دهان و دندان آن را به تاخیر می اندازد. دهان انسان سرشار از باکتریها است ترکیب این باکتریها و مخاط دهان وسایر اجزای داخل آن باعث تشکیل یک لایه چسبنده و بدون رنگ بر روی دندانها به نام پلاک میشوند.با استفاده از مسواک و نخ دندان از این پلاکها خلاص میشوید در صورتیکه این پلاکها تمیز نشوند ، روی هم انباشته شده و سفت میشوند و منجر به تشکیل جرم دندان میشود.در این حالت مسواک زدن نمیتواند جرمها را تمیز کند.این جرمها از یک طرف باعث بوی بد دهان و از طرف دیگر باعث بد رنگی و خرابی

مشاهده