آیا در بارداری به دندانپزشک مراجعه کنیم؟

November 17, 2019

توصیه های سلامتی وبهداشتی دهان و دندان در زمان بارداری و نوزادان

توصیه های سلامتی وبهداشتی دهان و دندان در زمان بارداری و نوزادان : بر اساس توصیه های آکادمی متخصصین دندانپزشکی اطفال در آمریکا، لازم است همه زنان در […]