اپن بایت چیست و چگونه درمان می شود؟

اپن بایت چیست و چگونه درمان می شود؟

اپن بایت چیست و چگونه درمان می شود؟

اپن بایت چیست و چگونه درمان می شود؟ وقتی کسی دندان هایش باز است دندان های بالا و پایین هنگام گاز گرفتن و بستن دهان با هم جفت نمیشوند و در نتیجه شکاف و باز بودنی است که هنگام بستن دهان بین ردیف های دندان های بالا و پایین ایجاد می شود. اپن بایت چیست و چگونه درمان می شود؟ اپن بایت نه فقط بر تصویر ظاهری لبخند تاثیر می گذارد بلکه می تواند سبب اختلال و یا اشکال در صحبت کردن از جمله نوک زبانی و موانع گفتاری شود. انواع اپن بایت: اپن بایت به ۳ نوع تقسیم می

مشاهده