بررسی اینویزیلاین دندان

اینویزیلاین

اینویزیلاین چیست؟

 اینویزیلاین یک درمان ارتودنسی است که بدون استفاده از بریس های فلزی دندان ها را صاف می کند. اینویزیلاین مجموعه‌ای از بریس‌های شفاف سفارشی است که دندان‌های شما را می‌پوشاند و به آرامی آن‌ها را در طول زمان به موقعیت مناسب می برد. از آنجایی که شفاف هستند نسبت به بریس‌های فلزی سنتی کمتر قابل توجه هستند و هنچنین با توجه به متحرک بودن آن ها، میتوان آن ها را جا به چا کرد. اکثر مردم می خواهند لبخند خود را بهبود بخشند اما فکر می کنند که بریس های سنتی و فلزی تنها گزینه پیش روی آنها است. در

مشاهده