قیمت پیوند لثه

پیوند استخوان

پیوند لثه

چرا پیوند لثه انجام می شود؟ اگر لثه های شما در حال عقب نشینی هستند، دندانپزشک شما ممکن است پیوند بافت لثه را توصیه کند. تحلیل رفتن لثه، ریشه دندان های شما را آشکار می کند. این می تواند باعث شود که سطح ریشه دندان شما بیشتر در معرض پوسیدگی قرار گیرد و همچنین حساس تر و مستعد ساییدگی باشد. در جراحی لثه، دندانپزشک شما ابتدا یک تکه بافت را از سقف دهان یا از بافت لثه سالم مجاور جدا می کند. سپس آن را به ناحیه ای که لثه های شما فرسوده شده است وصل می کنند. به خواندن

مشاهده