مشکلات دندان در کودکان

مشکلات دندان در کودکان

مشکلات دندان در کودکان

همه ما در طول زندگی با مشکلات دهان و دندان مواجه می شویم و به دنبال راه هایی برای درمان آن هستیم که بسیاری از این مشکلات به دوران کودکی برمیگردند و اگر در سنین کودکی از دندان به درستی مراقبت شود و به مشکلات دندان در کودکان توجه شود به دوران بزرگسالی نمیرسد، از وظایف مهمی که والدین در قبال کودک خود دارند مراقبت درست از لثه و دندان کودک می باشد، به طوری که حتی قبل از در آمدن دندان در نوزادان باید بعد از خوردن غذا و شیر لثه های نوزاد را تمیز کنند، به این صورت

مشاهده