پوسیدگی دندان در بارداری

پوسیدگی دندان در بارداری

پوسیدگی دندان در بارداری

همیشه خانم ها در دوران بارداری بیبشتر دچار پوسیدگی دندان میشوند و از دوران قدیم مردم بر این باور بودند که علت این پوسیدگی این است که کلسیم تامین شده ی جنین از دندان به دست می آید، اما این باور کاملا اشتباه بوده و هیچوقت کلسیم دندان جدا شدنی نیست، دلایل مختلفی در پوسیدگی دندان در دوران بارداری وجود دارد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره میکنیم. یکی از چالش های دوران بارداری که برای مادران بسیار مشکل ساز است میتوان به پوسیدگی و خرابی دندان و به وجود آمدن آفت های لثه اشاره کرد، این

مشاهده