ژانویه 25, 2022
پیوند استخوان

پیوند لثه

چرا پیوند لثه انجام می شود؟ اگر لثه های شما در حال عقب نشینی هستند، دندانپزشک شما ممکن است پیوند بافت لثه را توصیه کند. تحلیل […]