روکش دندان و پل دندانی چه هستند؟

روکش دندان و پل دندانی چه هستند؟

 روکش دندان و پل دندانی چه هستند؟ هم تاج و هم بیشتر پل ها ثابت هستند ، بر خلاف ابزارهای جدا شدنی مانند دندان مصنوعی که شما می توانید روزانه بیرون بیاوردیشان و تمیز کنید. روکش دندان و پل دندانی چه هستند؟ تاج و پل ها بر روی دندان ها یا ایمپلنت موجود محکم می شوند و تنها توسط دندان پزشک برداشته می شوند. روکش یا همان تاج دندانی چطور کار می کند؟ یک تاج برای پوشاندن کامل یا سر یک دندان آسیب دیده استفاده می شود.علاوه بر تقویت دندان آسیب دیده, می تواند برای بهبود ظاهر, شکل یا ردیف کردن

مشاهده