پروتزهای دندان و انواع آن

در این مقاله خواهید خواند

Prosthesis 

    پروتزهای دندان و انواع آن : پروتز به معنای عضو مصنوعی است که جایگزین عضو از دست رفته میباشد .

    پروتزهای دندانی یا جایگزین دندان از دست رفته میباشند که میتواند ثابت یا متحرک ویا ایمپلنت باشد ،یا جهت محافظت از دندانی است که بافت زیادی از دست داده باشد که شامل روکشها میباشد.

  There are two types of prostheses:

Fixed prostheses : Includes prostheses that are firmly in place in the patient's mouth and do not need to be removed from the mouth. More details in the article Fixed prosthesis is.

Removable prostheses: In cases where a fixed prosthesis is not possible due to the person's condition, a removable prosthesis is used, which the person can remove and put back in place. More details in the article Removable prosthesis is.

افرادی که کاندید پروتز هستندبر اساس تعداد دندان از دست داده و شرایط فردی و استخوانی وحتی مالی تشخیص داده میشوند که از کدام نوع پروتز استفاده نمایند.

 • پروتزهای دندان و انواع آن : در صورتیکه فرد به طور کامل دندانهایش را از دست داده باشد میتواند از درمانهای ایمپلنت به طور کامل(فول)یا به صورت Ordnance (Implant-based toothpaste) or Hands and teeth Today, the best treatment to replace lost teeth is an implant, which is the most popular due to the stability of the teeth and the stimulation of jaw bone growth and natural appearance.
 • If a person has lost a number or one of their teeth, treatments can be given Bridge With fixed cover or Partial plate Which used a variety of removable covers.
 • در صورتیکه دندان فرد نسج زیادی را از دست داده باشد و یا تحت درمان عصب کشی قرار گرفته باشد ، جهت محافظت از دندان و جلوگیری از شکستن و از دست رفتن دندان از Coatings Used to include a variety of Zirconia veneers (ceramic) And Pfm coating (Metal substructure).
 • Types of Beauty covers Which is used to make the row more beautiful, white and shiny teeth.

پروتزهای دندان و انواع آن

 آیا جایگزینی دندان ها الزامی است؟

هنگامی که دندانی را از دست میدهیم  جای خالی دندان تحت فشارهای مختلفی از ناحیه لب ،زبان ودندانهای اطراف قرار میگیرد.دندانهای مجاور  تمایل به پر کردن ناحیه خالی دارند که معمولاً به طور کامل نبوده و باعث کج شدن دندان میشودو همینطور  باعث ایجاد فاصله بین دندانها وبه دنبال آن افزایش گیر غذایی و پوسیدگی و بیماریهای لثه میگردد.گاهی با کشیدن یک دندان ،نظم و بهداشت سایر دندانها نیز به خطر میافتد.در بعضی موارد دندان مقابل دندان کشیده شده شروع به رویش به سمت دندان کشیده شده میکندکه علاوه بر ظاهری نازیبا باعث ایجاد مشکل درآن ناحیه و استخوان فکی میشود .علاوه بر تمامی این موارد در صورت از دست دادن دندان ،استخوان محل قرارگیری دندان دچار تحلیل میگردد .بهترین روش جایگزینی ایمپلنت در زمان کشیدن دندان میباشد تا از صدمات وارده جلوگیری گردد.

جایگزینی دندان

 مزایای پروتزهای ایمپلنت نسبت به سایر پروتزها

 ایمپلنتها از انواع پروتزها هستند که به جز هزینه ی بالای آنها ، مزایای زیادی نسبت به سایر پروتزها دارند .از آنجایی که ایمپلنت در فک کار گذاشته میشود تا حدودی از تحلیل استخوان آن ناحیه جلوگیری میشود .مهمترین مزیتهای ایمپلنت در جویدن،تکلم شکل ظاهری طبیعی ،عدم آسیب به دندانهای مجاور وسلامت لثه ها و احساس راحتی بیشتر فرد نسبت به دست دندان ودیگر پروتزها است.اوردنچرها که دست دندان متکی به ایمپلنت میباشد نیز نسبت به دست دندان معمولی مزیتهای زیادی دارد از جمله تکلم بهتر و فیکس شدن بهتر در لثه فرد احساس راحتی بهتری میکندهرچند که به دلیل متحرک بودن بایستی از دهان خارج شوند .مراحل ساخت پروتزهای دندانی توأماً در درمانگاه دندانپزشکی و لابراتوار انجام میگردد.

Fixed prosthesis

     باید بدانیم که دندان طبیعی سالم جانشینی ندارد و پروتزها هر کدام به نوعی دارای معایبی هستند پس از همین لحظه تصمیم بگیریم از دندانهای خود به خوبی مراقبت نماییم و بهداشت دهان ودندان را جدی بگیریم .در صورتی که به هر دلیلی دندان یا دندانهای خود را از دست داده اید پروتزها به شما کمک میکنند که لبخند زیبای شما به شما برگردانده شود.

انواع پروتز ثابت شامل:

 • implant Implants are the best replacement for lost teeth. Implants are made of titanium metal bases that are compatible with the human body. It is fixed, which is similar to a lost natural tooth, which, if maintained, can perform chewing and other functions of a healthy tooth for many years. More information is explained in the section related to implants.
 • Covers or crowns If the person's tooth has a lot of damage and a lot of it is removed during restoration or the teeth that have been treated with denervation, veneers are used to protect the tooth from further damage and fracture. A suitable dental veneer Strengthens and improves its appearance and improves the level of chewing. Veneers may be used to connect a bridge, protect denervated or restored teeth, or perform cosmetic treatments to beautify or correct bad colors.
 • Bridges:در صورتی که فرد یک یا چند دندان کنار هم از دست داده باشد و دندانهای مجاور قدرت کافی داشته باشند از بریجها استفاده میشود به طوری که دندانهای مجاور تراش داده شده وجهت دندان ساخته شده به عنوان پایه قرار میگیرند. امروزه درمانهای ایمپلنت جایگزین خوبی به جای بریجها با پایه دندان طبیعی شده اند .پوسیدگی دندانهای پایه شایعترین مشکل درمان بریج میباشد که باعث از دست رفتن دندانهای بیشتر میگردد.
Removable prosthesis

Removable prosthesis

          در بعضی موارد به دلیل شرایط بیمار ، نمیتوان از پروتزهای دندانی ثابت برای فرد استفاده نمود .در این صورت میتوان از Removable prostheses به جای دندانهای از دست رفته استفادهنمود.پروتزهای متحرک را میتوان در موقع لزوم از دهان خارج نمود .

       انواع پروتزهای متحرک:

       Partial prosthesis :

 • پروتز پارسیل به دو نوع میباشد :پروتز پارسیل اکریلی (فلیپر)وپروتز پارسیل کرم کبالت .پروتز پارسیل اکریلی یا فلیپر در واقع یک نوع پروتز موقت بوده ودر مواردی که فرد نمیتواند بی دندانی را تا زمان آماده شدن پروتز اصلی تحمل کند استفاده میشود.پروتز پارسیل کرم کبالت از دو قسمت اکریل که بخش صورتی دست دندان یا قسمت لثه ای پروتز میباشدوقسمت دیگر بخش فلزی پروتز  که شامل کرم کبالت است،تشکیل میگردد.این نوع پروتز در مواقعی که فرد دارای انتهای آزاد بی دندان میباشد و انجام پروتز ثابت یا بریج امکان پذیر نیست و فرد تمایل به انجام ایمپلنت ندارد ،انجام میگردد.

دست دندان یا پروتز متحرک کامل دندان:

 • دست دندانها انواعی از پروتزهای متحرک میباشند که در افرادی که بی دندانی کامل دارند مورد استفاده قرار میگیرد.امروزه با درمان ایمپلنت و راحتی وشکل طبیعی که پروتزهای ثابت ایمپلنت دارند، متقاضیان Hands and teeth کمتر شده است و جایگزین آنها ایمپلنتها و اوردنچر شده است و تنها به دلیل کم هزینه تر بودن دست دندان را سفارش میدهند .دست دندان ها از دو بخش تشکیل میشوند .بخش  دندانها که سفید هستند و بخش لثه پروتز که صورتی است .Soft gums که به مدت کوتاه استفاده میشود در واقع  به صورت یک لایه با ضخامت۲-۱میلیمتر است که در زیر لثه سخت پروتز قرار میگیردتا تورم و التهابات لثه بیمار برطرف شده و باعث آزار فرد نگردد.باید به این نکته توجه داشت که در صورت استفاده طولانی مدت از لثه نرم ،بافت لثه فرد تخریب میشود و همچنین به دلیل سخت بودن نظافت وتمیز نگه داشتن لثه نرم به دلیل نوع بافت آنها ،احتمال رشد باکتریها و قارچها در آنها زیاد است 
پروتز پارسیل :
Composition. Denture, apple and toothbrushes in glass in dental surgery
دست دندان یا پروتز متحرک کامل دندان:

Ordnance :

 • یکی دیگر از انواع پروتز متحرک اوردنچر میباشد که در واقع همان دست دندان است که بوسیله چند پایه ایمپلنت فیکس میشود. اوردنچر به نسبت دست دندان معمولی راحت تر است .
 • مزایای اوردنچر بر پایه ایمپلنت
 •       In implant-based orthodontics, the tooth hand sits as a push button on the structures on the implant, thus improving the stability and grip of the tooth hand.
 •       One of the benefits of implants is the prevention of progressive bone resorption due to tooth loss. The bone surrounding the tooth gradually decays with the loss of teeth, so it is recommended that it be replaced with an implant as soon as possible after tooth loss.
 •       Implant-based overdenture can be used for maxilla and mandible.
 •      With implant-based overdenture, chewing food and nutrition improves the patient's digestion and health.
به این مطلب امتیاز دهید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مطالب مشابه

کاربرد پروتز دندان

کاربرد پروتز دندان

به هر عضو مصنوعی که در بدن استفاده شود، پروتز می‌گویند. پروتز بهترین جایگزین برای اعضای بدن که ممکن است فرد در تصادف یا به‌علت بیماری‌هایی مانند عفونت شدید، دیابت و سرطان از دست بدهد، خواهد بود. پروتز دندان در واقع به‌روکش دندان گفته می‌شود که می‌توان آن را به‌عنوان یکی از روش‌های زیبایی در دندان پزشکی نام برد. کاربرد پروتز دندان علاوه‌بر اصلاح طرح لبخند موارد دیگری مانند محافظت از دندان مصنوعی، مراقبت از دندان، کاهش فرسایش استخوان فک، افزایش زیبایی صورت و… است. این روش لبخندی زیبا برای شما خواهد ساخت که در این مقاله سعی داریم پروتز

مشاهده

پروتزدندان

پروتز دندان پروتز دندان چیست؟ شاید با شنیدن نام پروتز دندان، احساس کنید یک درمان متفاوت و جدیدی را شناخته‌اید اما این طور نیست. پروتز دندانی یکی از روش های دندانپزشکی زیبایی می باشد که در واقع  همان دندان‌های مصنوعی یا روکش‌هایی است که بارها و بارها نام آن‌ها به گوشتان خورده است. پروتزهای دندانی، برای بازسازی نقایص داخل دندان  و اصلاح طرح لبخند مورد استفاده قرار می‌گیرند. نقش پروتزهای دندانی، پر کردن جای خالی دندان‌هایی است که در گذشته وجود داشته‌اند. اگر ساختار دندان‌ها بهم ریخته باشد و یا هر گونه نازیبایی در دندان‌ها به وجود آمده باشد، با کمک پروتز دندان، برطرف

مشاهده