رابطه دندان درد و گوش درد

رابطه گوش درد و دندان درد

رابطه دندان درد و گوش درد

رابطه دندان درد و گوش درد سوال خیلی از مردم این است که آیا درد دندان میتواند عامل درد گوش باشد؟ جواب این سوال مثبت است، گرچه همه درد های به وجود آمده در ناحیه فک و صورت به دندان مربوط نمی شود و ممکن است علت دیگری داشته باشد، اما رابطه دندان درد و گوش درد بسیار نزدیک است ،  زیرا گوش دارای عصب های مشترکی با حنجره، حلق و فک می باشد، به همین دلیل تشخیص درد گوش و فک کار آسانی نمیباشد و حتما به درد های گوش و دندان در اولین فرصت ممکن باید رسیدگی شود

مشاهده