روکش کردن

زیبایی با روکش لومینیرز

زیبایی با روکش لومینیرز

زیبایی با روکش لومینیرز: لومینیرزیک ساختار بسیار نازک ساخته شده از پرسلاین است که به دندان شما متصل می شود. این حقیقت که لومینیرزدندان بسیار نازک است، این امکان را فراهم می کند که آماده سازی دندان برای، زیبایی طرح لبخند کاهش پیدا کند. در اکثر مواقع این روش درمانی ناراحتی خاص برای بیمار به همراه ندارد یا ناراحتی ناشی از بسیار کم می باشد. استفاده از این روش درمانی معمولاً به 2 تا 3 جلسه ملاقات بادندانپزشک نیاز دارد. زیبایی با روکش لومینیرز: لومینیرزیک پوشش ساخته شده از پرسلاین است که به جلوی دندان متصل می شود و به

مشاهده
دندان درد بعد از روکش کردن دندان

دندان درد بعد از روکش کردن دندان

دندان درد بعد از روکش کردن دندان : دندان درد بعد از روکش کردن دندان چند علت میتواند داشته باشد و درمان آن بسته به علت، متفاوت است. گاهی فرد از این بابت نگران است که دندانش قبل از روکش کردن درد نمیکرده اما اکنون درد میکند. دندان درد بعد از روکش کردن دندان : هرآنچه که باعث شده دندان به روکش نیاز پیدا کند باعث آسیب دیدن عصب دندان شده و درمان دندانپزشکی که صورت گرفته کمی آسیب را بیشتر کرده است. علت روکش کردن دندان ممکن است پوسیدگی گسترده، ترک خوردگی، یا شکستگی باشد. آسیب اولیه و آسیب

مشاهده