پیوره دندان چیست ؟

بیماری های لثه

پیوره دندان

پیوره دندان : پیوره دندان یا پریودنتیت نوعی التهاب لثه و بافت های اطراف دندان است که یکی از شایع ترین بیماری های انسانی محسوب می شود. پیوره دندان : مسبب پیوره دندان نوعی باکتری خاص (که با نام باکتری پریودنتیت شناخته می شود) و التهابی است. با این حال، این باکتری به طور طبیعی در دهان وجود دارد و تنها زمانی مضر واقع می شود که شرایط برای رشد و تکثیر آن فراهم شود. در واقع هنگامی که لایه ای از باکتری ها و ذرات باقی مانده غذایی (به نام ماده پلاک دندان) روی دندان ها تجمع کنند و تمیز نشوند، شرایط

مشاهده