مراکز طرف قرارداد

 • آتیه سازان حافظ
 • بانک ملت
 • بیمه ملت
 • شرکت مخابرات ایران
 • بیمه رازی
 • بانک صادرات
 •  بیمه ایران
 • بیمه دانا جهت پرسنل دانشگاه امیرکبیر
 • بانک رفاه کارگران
 • بیمه تجارت نو
 • تامین اجتماعی
 • بانک ملی
 • بیمه البرز