ارتودنسی متحرک

بنا بر تجویز متخصص ارتودنسی ممکن است برای ردیف کردن دندانهایتان نیاز به دستگاههای متحرک داشته باشید.دستگاههای متحرک ارتودنسی که در بین مردم به نام پلاک مشهورند انواعی هستند که بیمار میتواند در طول درمان براساس تجویز متخصص ارتودنسی ،آنها را از دهان خارج نماید .که محدود به زمانهای کوتاهی مانند زمانهای غذاخوردن و یا مسواک زدن باشد

.