نوامبر 16, 2019

افزایش طول تاج

افزایش طول تاج : عمل جراحی افزایش طول تاج دندان یکی از جراحی های دندانپزشکی برای نمایان شدن بخش بیشتری از ساختار دندان به منظور انجام روکش ، ترمیم و یا […]
نوامبر 16, 2019

جرمگیری و بروساژ

جرمگیری و بروساژ : یکی از رایج ترین روش ها برای سفید کردن دندانها و کاهش پوسیدگی استفاده از جرمگیری و بروساژ دندان است که با […]