نوامبر 16, 2019

جراحی دندان عقل در نسج سخت

جراحی دندان عقل در نسج سخت : دندان عقل در نسج سختبه زمانی اطلاق میشود که دندان عقل نهفته و کاملاً در زیر استخوان فک قرار […]
نوامبر 16, 2019

جراحی دندان عقل در نسج نرم

جراحی دندان عقل در نسج نرم : دندان ها به علت وجود دندان عقل ، فشرده شده و به همین دلیل ، کج و در هم […]