افزایش طول تاج دندان

دلیل افزایش طول تاج دندان

دلیل افزایش طول تاج دندان

فردی که دچار پوسیدگی دندان، شکستگی عمیق و زیرلثه ای شده است می تواند از طریق افزایش طول تاج دندان درمان شود دلیل افزایش طول تاج دندان می تواند موارد…

مشاهده
افزایش طول تاج دندان

افزایش طول تاج دندان

جراحی افزایش طول تاج دندان برای نمایان کردن بخش بیشتری از دندان به دلایل مختلف انجام می شود. از بین بردن ظاهر لثه ای و همچنین اطمینان از اینکه پرکردگی ها و روکش ها پشتیبان کافی را دارند، جزء این دلایل هستند. برای اطمینان از اینکه تاج دندان بلندتر به نظر می رسد، بافت لثه و استخوان برداشته می شوند. این جراحی نسبتاً متداول است. اگر دندان در خط لثه شکسته شود، افزایش طول تاج دندان قسمت بیشتری از تاج را نمایان می کند. به این ترتیب، به جای اینکه لازم باشد دندان را درآورده و ایمپلنت کار گذاشته شود،

مشاهده