ژانویه 25, 2022
پیوند استخوان

پیوند لثه

چرا پیوند لثه انجام می شود؟ اگر لثه های شما در حال عقب نشینی هستند، دندانپزشک شما ممکن است پیوند بافت لثه را توصیه کند. تحلیل […]
آگوست 24, 2020
جراحی پیوند لثه

جراحی پیوند لثه

جراحی پیوند لثه...یکی از شایع ترین بیماری های دهان، بیماری لثه می باشد بیماری لثه به گونه ای می باشد که اگر به موقع درمان نشود سبب از بین رفتن دندان ها...
آگوست 24, 2020
پیوند لثه

پیوند لثه

یکی از شایع ترین بیماری های دهان عقب رفتگی لثه است که اگر فرد این بیماری را دیر متوجه شود و اقدام به درمان آن نکند سبب از بین رفتن دندان می شود پیوند لثه...