فوریه 13, 2020
موکوسل چیست ؟

موکوسل چیست ؟

موکوسل چیست ؟ موکوسل تورم پر از مایع در لب یا داخل دهان است که می‌تواند هم دردناک و هم نازیبا باشد. جمع شدن مخاط در […]